31 maja 2012UWAGA !!!
"LISTY Z PUNKTACJĄ RANKINGOWĄ ZWIĄZKI ZAWODOWE 
NIE PODPISAŁY !!!! "


Podstawowym tematem spotkania było dokończenie opracowania załącznika do Regulaminu Wynagradzania „ ZAKRES WYMAGAŃ I SPOSOBÓW POWOŁYWANIA NA STANOWISKO STARSZEGO KIEROWCY AUTOBUSU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ”.

1. Kryteria podstawowe

a) Zatrudnienie w Mobilis minimum 3 lata na umowę o pracę.

2. Dodatkowe kryteria uwzględnione przy nominacji na stanowisko starszego kierowcy (przy ocenie uwzględniany jest okres ostatnich 12 miesięcy).


a) Uzyskanie pozycji w pierwszych 25% listy rankingowej kierowców w danej lokalizacji ( Warszawa, Kraków, Bydgoszcz).

b) Brak kar porządkowej wynikającej z Kodeksu pracy.

c) Uzyskanie uprawnień wewnętrznych do jazdy autobusami przegubowymi.

3. Raz do roku w miesiącu październiku Kierownik Działu Realizacji Przewozów (lub Kierownik Oddziału) przygotowuje:

a) Listę kierowców spełniających kryterium stażu pracy

b) Ocenę Starszych Kierowców pod kontem spełnienia powyższych wymagań i przedstawia propozycję:


i. Powołania na kolejny okres 1 roku


ii. Odwołania ze stanowiska Starszego Kierowcy


iii. Warunkowego powołania na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do końca roku.


c) Powyższe listy są przekazywane do zaopiniowania Radzie Pracowników i Związkom Zawodowym.


d) Na podstawie przedstawionych opinii Zarząd podejmuje decyzję o powołaniu lub odwołaniu Starszego Kierowcy.


4. Starszemu Kierowcy przysługuje dodatek w wysokości 2 zł/godz. Brutto, który wypłacony jest od stycznia do grudnia lub przez 6 miesięcy w przypadku powołania warunkowego. Odwołanie ze stanowiska Starszego Kierowcy skutkuje cofnięciem w/w dodatku.


5. Nałożenie kary porządkowej wynikającej z Kodeksu Pracy powoduje odwołanie ze stanowiska Starszego Kierowcy (od momentu uprawomocnienia się kary).


6. W zakresie w nim określonym niniejszy Załącznik zastępuje wcześniej obowiązujące regulacje. 

26 maja 2012

Spotkanie Związków z Zarządem Firmy

W dniu 22.05.2012r. odbyło się krótkie spotkanie robocze, w którym uczestniczyli:p. Prezes Dariusz Załuska Dyr. Bogdan Bator Radę pracowniczą reprezentowały osoby: p. Tadeusz Lichucki i p. Anna Michalska z ramienia NSZZ Solidarność Anna Bochman-Zommerfeld

25 maja 2012

wiadomości od pracowników

W DNIU WCZORAJSZYM OTRZYMAŁEM WIADOMOŚĆ OD PRACOWNIKA Z W-WY Z CIEKAWĄ PROPOZYCJĄ , KTÓRĄ POSTANOWIŁEM ZAMIEŚCIĆ NA BLOGU . OCZYWIŚCIE ZALEŻY NAM JAK NAJBARDZIEJ NA KONTAKTACH Z PRACOWNIKAMI I WYCHODZIMY WAM TYM SAMYM NA PRZECIW UDOSTĘPNIAJĄC PODSTRONĘ BLOGA Z TYTUŁEM  " FOTO-MOBILIS" - redakcja życzy Wam miłej zabawy ( wszystkie foto proszę przesyłać na adres email : mobilis_wawa@wp.pl  -

JAK MOŻNA Z GÓWNA BAT UKRĘCIĆ ????
ZOBACZCIE SAMI !!
*******************

OPIS PRZYCZYNY

PRZYCZYNA
NASI MECHANICY SĄ CUDOTWÓRCAMI 


***********************************************

Witam.....tearaz jak jest Euro to zjazdy na bazę róbmy nie PRZEJAZDEM TECHNICZNYM tylko jak na fotce ;-p ....Pozdrawiam Torlak
***************************

pobór mocy
18 maja 2012

Podsumowanie ostatnich spotkań z Zarządem

  

W dniu 11.05.2012 r. odbyło się spotkanie Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”, Rady Pracowników z Zarządem Spółki Mobilis.


Podstawowym tematem spotkania było dokończenie opracowania załącznika do Regulaminu Wynagradzania „ ZAKRES WYMAGAŃ I SPOSOBÓW POWOŁYWANIA NA STANOWISKO STARSZEGO KIEROWCY AUTOBUSU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ”.

1. Kryteria podstawowe

13 maja 2012

Dopuszczalna ilość alkoholu w wydychanym powietrzu- alkometr i jego sprawność17 maja 2012

W dniu dzisiejszym miało miejsce spotkanie zarządu komisji oddziałowej NSZZ Solidarność w osobach przewodniczącego komisji oddziałowej Andrzeja Dziekanowskiego i członka komisji zakładowej Jacka Marciniaka z zarządem oddziału  Mobilis Bydgoszcz w osobach kierownik Marzeny Biały i kierownika transportu Krzysztofa Wiśniewskiego w  poniższej sprawie . 
Po przedstawieniu argumentów obu stron okazało się iż pracownik poddał się  karze wyznaczonej przez kierownictwo placówki  co osobiście potwierdził oznajmiając jednocześnie ,że nie będzie wnosił odwołania ani też nie będzie rościł pretensji w stosunku do kierownictwa czerpiąc satysfakcję z tego iż jest w dalszym ciągu kierowcą i posiada pracę .
Biorąc pod uwagę powyższe fakty  po mimo argumentów przemawiających za racją należącą do pracownika na podłożu prawnym . Odstąpiono od dalszych czynności z przyczyn oczywistych .
W związku z zaistniała sytuacją zachodzi pytanie o co tak na prawdę walczą ludzie będący członkami związków zawodowych .... o prawdę ? Czy o profanację wartości  człowieka w życiu codziennym...

********************************************************

Do wydarzenia doszło w dniu 12 maja 2012 roku w oddziale bydgoskim kiedy to kierowcy zostali poddani badaniu na stan trzeźwości przed wyjazdem na trasę . Jeden z naszych kolegów przy badaniu miał 0,09 - 0,10- 0,00 w wydychanym powietrzu. Co to oznacza ? Oznacza to ,że są to śladowe ilości alkoholu  .
Przede wszystkim należy pamiętać , aby nie wyrządzić nikomu krzywdy po przez lekkomyślne działanie osób upoważnionych do takich badań w bezpośrednim działaniu po przez podaniu do badań sprawnego alkoholometru z aktualnym atestem i legalizacją .... W poniższym artykule jest mowa o błędach płynących z użycia alkoholometru nielegalizowanego lub też po legalizacji - odczyty mogą się wahać od 0,02 do 0,032 ...
Więc kto na siłę szuka winnego to jest to najlepszy punkt zaczepienia .....
Nie dawno w programie TV drogówka był dosłownie podobny przypadek , gdzie kierowca zatrzymany do kontroli  również oscylował w minimum spadkowym więc policjant nie miał żadnych zastrzeżeń ani powodów do zatrzymania kierującego i jego Prawa Jazdy.

Postanowiłem poszukać w internecie  i znalazłem poniższy artykuł . Mam nadzieję ,że pomoże ...
Poczekamy zobaczymy ......???

Zapisek dodatkowy:  14-05-2012

W dniu dzisiejszym  po przeprowadzonej rozmowie z kierownictwem nieszczęsny   pracownik ma zostać ukarany zabraniem 3 premii oraz nałożeniem kary w postaci nagany i tu należy powiedzieć z wielkim bólem , że raczej bez podstawnie.....  odsyłam raz jeszcze do art. poniżej , gdzie pisze w sposób zdecydowany iż nie ma wykroczenia bo nie ma winy , a nie ma winy bo czyn nie ma kwalifikacji prawnej.  

3 maja 2012

Echo Mobilis wyd. 1

DROGIE KOLEŻANKI I KOLEDZY 

Miło nam zaprosić Państwa do lektury naszego miesięcznika, który będzie ,,echem” obecnej sytuacji Naszej firmy oraz dostarczy wszelkich informacji odnośnie działania NSZZ Solidarność.
Chcielibyśmy podkreślić fakt, iż można mieć najlepsze prawo pracy zapisane w kodeksie, ale nie ma żadnej gwarancji , że pracodawca będzie go przestrzegał. Zorganizowani w silny związek pracowniczy mogą prowadzić skutecznie negocjacje z pracodawcą i skłonić go do przestrzegania swoich praw, poprawy warunków pracy czy podwyżki wynagrodzeń.

Pracownicy, którzy się organizują mogą wspólnie negocjować lepsze układy zbiorowe pracy, uczciwsze traktowania, wyższe płace. Pracodawcy będą słuchać głosu pracowników, jeśli będziemy mówić jednym głosem.
,,Solidarność, miłość, godność-dopiero w imię tych rzeczy postępujemy jak ludzie. ‘’


-Maria Dąbrowska

Wywiad z przewodniczącym NSZZ ,,Solidarność” 
w firmie Mobilis 
Panem Bogusławem Wicikiem