30 stycznia 2013

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY ! POMÓŻ DZIECIAKOWI !

DO NOT BE indifferent! Help your child!

Keine Gleichgültigkeit gegenüber! Helfen Sie Ihrem Kind!


Victoria is 4.5 years old. When she was four months I’ve noticed that they do not develop properly. Through detailed research were: congenital cytomegalovirus, which resulted in the underdevelopment of the optic nerves and discs with loss of vision. Delayed development of psycho-motor, later found atypical autism and pituitary and thyroid.


From the moment you hear the diagnosis I made the fight against disease intensively rehabilitating daughter. Unfortunately, despite all the efforts I am unable to function independently. Daughter on request, paid further comprehensive rehabilitation, and more than that you need a very expensive care specialists in neurology, endokrynolgii, teacher and therapist. It can not handle it …..
A person who wants to help can make a donation Victoria to the Foundation.
ADDRESS:
Foundation for Children “Help on Time”
Bank BPH SA
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
necessarily with a note:
VICTORIA MAGDALENA CHWIST (9082)

DONATE FOR ASSISTANCE AND HEALTH CARE***********************************************

Wiktoria ma 4,5 latka. Kiedy skończyła 4 miesiące zauważyłam, że nie rozwija się prawidłowo. Dzięki szczegółowym badaniom stwierdzono: wrodzoną cytomegalię, co spowodowało u niej niedorozwój tarcz i nerwów wzrokowych z zanikiem wzroku. Opóźniony rozwój psycho-ruchowy, w późniejszym czasie stwierdzono autyzm atypowy oraz niedoczynność przysadki i tarczycy.
Od chwili usłyszenia diagnozy podjęłam walkę z chorobą intensywnie rehabilitując córkę. Niestety, mimo wszystkich wysiłków nie jestem w stanie samodzielnie funkcjonować. Córka wymga dalszej kompleksowej rehabilitacji, a ponad to potrzebna jest bardzo droga opieka specjalistów od neurologii, endokrynolgii, pedagoga i rehabilitanta. Nie daje sobie z tym rady.....

Osoba , która chce pomóc na rzecz Wiktorii może dokonać wpłaty na konto fundacji.


ADRES:

FUNDACJA DZIECIOM " ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"
BANK BPH S.A.

15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

koniecznie z dopiskiem:

WIKTORIA MAGDALENA CHWIST (9082)

DAROWIZNA NA POMOC I OCHRONĘ ZDROWIA
zdjęcie


Na tych BLOGACH wspieramy inicjatywę !!

************************************************edgier25

KEFIR2010
miziaforum
ROZPAD ZSRR - W 1980 ROKU MIAŁO DOJŚĆ DO III WOJNY ŚWIATOWEJ....?
wordpress-logo-hoz-rgb
Związki Zawodowe w  Mobil.is  Group17 stycznia 2013

NSZZ SOLIDARNOŚĆ MZA WARSZAWA - PRACOWNICY SZYKUJĄ SIĘ DO STRAJKU !!!

NSZZ SOLIDARNOŚĆ MZA WARSZAWA - PRACOWNICY SZYKUJĄ SIĘ DO 
STRAJKU !!!


ŻĄDAJĄ PODWYŻEK PŁACY I MAJĄ RACJĘ .....  Z POMOCĄ RUSZĄ IM INNE ZWIĄZKI  . SZALA GORYCZY PRZELANA ZOSTAŁA TWORZĄC POWÓDŹ  NIEZADOWOLENIA
NA PRAWDĘ BĘDZIE CIEKAWIE. 

ECHO MOBILISU 9


12 stycznia 2013

Solidarność “podziemna” WRACA !!! i działa w tyskim Fiacie – ALTERNATYWA DLA POLSKI ?

W tyskim zakładzie Fiat Auto Poland działa Tajna Komisja Zakładowa Solidarność PL. Jej postulaty można znaleźć w internecie na stronie pressmix.eu, są też rozsyłane drogą mailową do przedstawicieli mediów.


PAMIĘTAMY KTO NAS TAK URZĄDZIŁ !!!
SOLIDARNOŚĆ PODZIEMNA

Ale w jej związku są osoby, które mogą powiedzieć więcej o Tajnej Komisji Zakładowa Solidarność Pl. Mateusz Gruźla twierdzi, że kilka lat temu Tajna Komisja Zakładowa Solidarność PL pomogła mu odzyskać pracę. Zaznacza jednak, że oficjalnie nikogo nie poznał. – Ci ludzie są tak utajnieni, ten cały Fiatowiec, działają gdzieś w podziemiu. W 2008 roku zwolniono mnie dyscyplinarnie (…), oni doprowadzili do autorytetów znających polskie prawo. Wygrałem procesy z firmą, powróciłem do pracy i sam walczę o prawa pracownicze. Mam do nich duży szacunek – tłumaczy Gruźla. 

Odezwa zaczyna się od zdania: “W związku z kompletną i bezwarunkową rezygnacją przez liderów wszystkich bez wyjątku związków zawodowych działających we Fiat Auto Poland S.A. z wszczęcia sporów zbiorowych z dyrekcją w obronie zwalnianych pracowników Tajna Komisja Zakładowa Solidarność.pl wzywa do…”.

Lista żądań liczy 10 punktów. Pierwszy z nich dotyczy “wycofania się dyrekcji Fiata ze zwolnień i przeproszenia pracowników, którym wręczono wypowiedzenia”. Kolejny: “natychmiastowej dobrowolnej dymisji wszystkich liderów 8 działających we FAP związków zawodowych i zwołania w trybie pilnym Nadzwyczajnych Zjazdów Delegatów celem wybrania nowych władz związkowych, (…) które będą lepiej niż dotychczasowi bronić miejsc pracy”. Potem tajemniczy przedstawiciele tajnej komórki nawołują między innymi do tego, aby w związku z przygotowywanym strajkiem w województwie śląskim związki zwróciły się o pomoc humanitarną do ONZ. Chcą, by strona społeczna postarała się o zablokowanie wszelkiej pomocy finansowej dla firmy Fiat Turyn do czasu przywrócenia do pracy zwalnianych Polaków.

“Ja nic nie wiem”

Szefowa zakładowej “Solidarności” Wanda Stróżyk też nie wie. – To gdzieś tam istnieje wirtualnie. Jest jedna komisja międzyzakładowa. Każdy, kto chce, może działać w strukturach “Solidarności”. Brakuje nam rąk do pracy – mówi. I w odpowiedzi na pytanie o ewentualną dymisję dodaje, mówiąc coraz głośniej przez telefon: – Ja sobie nie mam nic do zarzucenia. Nas te zarzuty nie dotyczą. Zrobiliśmy wszystko, co jest możliwe. Możemy się jedynie oblać benzyną i spalić na stosie, nic więcej.

marsz_demonstracja_manifestacja_protest_marsz_640x0_rozmiar-niestandardowy

Jak widać Ktoś wpadł na wyśmienity pomysł pojęcia walki o swoje za pośrednictwem starych sprawdzonych metod  czyli

SOLIDARNOŚĆ PODZIEMNA ,  która może zrzeszać dowolną ilość działaczy z większą skutecznością na polu bezprawia w dzisiejszych czasach , gdzie człowiek staje się suplementem dla poczynań rządzących w firmach wyzyskujących człowieka na wszelkie dostępne  sposoby .

SZCZERE WYRAZY POPARCIA DLA INICJATYWY.


http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,13186069,W_tyskim_Fiacie_dziala__podziemna__Solidarnosc.html

http://edgier25.wordpress.com/2013/01/12/solidarnosc-podziemna-wraca-i-dziala-w-tyskim-fiacie-alternatywa-dla-polski/