4 listopada 2012

TONĄCY RANKINGÓW SIĘ CHWYTA -.... TAK POWIADAJĄ .


W dniu 31 maja ukazał się artykuł mówiący o nie podpisaniu umowy o RANKINGACH I ICH WPROWADZENIU . A tu masz nie dość ,że mają to gdzieś to jeszcze całe listy z nazwiskami wiszą na ścianie przed dyżurką. Głównie i specialnie zaniżane są punktacje za przepały .... 


UWAGA !!!
"LISTY Z PUNKTACJĄ RANKINGOWĄ ZWIĄZKI ZAWODOWE 
NIE PODPISAŁY !!!! "


Podstawowym tematem spotkania było dokończenie opracowania załącznika do Regulaminu Wynagradzania „ ZAKRES WYMAGAŃ I SPOSOBÓW POWOŁYWANIA NA STANOWISKO STARSZEGO KIEROWCY AUTOBUSU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ”.

1. Kryteria podstawowe

a) Zatrudnienie w Mobilis minimum 3 lata na umowę o pracę.

2. Dodatkowe kryteria uwzględnione przy nominacji na stanowisko starszego kierowcy (przy ocenie uwzględniany jest okres ostatnich 12 miesięcy).


a) Uzyskanie pozycji w pierwszych 25% listy rankingowej kierowców w danej lokalizacji ( Warszawa, Kraków, Bydgoszcz).

b) Brak kar porządkowej wynikającej z Kodeksu pracy.

c) Uzyskanie uprawnień wewnętrznych do jazdy autobusami przegubowymi.

3. Raz do roku w miesiącu październiku Kierownik Działu Realizacji Przewozów (lub Kierownik Oddziału) przygotowuje:

a) Listę kierowców spełniających kryterium stażu pracy

b) Ocenę Starszych Kierowców pod kontem spełnienia powyższych wymagań i przedstawia propozycję:


i. Powołania na kolejny okres 1 roku


ii. Odwołania ze stanowiska Starszego Kierowcy


iii. Warunkowego powołania na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do końca roku.


c) Powyższe listy są przekazywane do zaopiniowania Radzie Pracowników i Związkom Zawodowym.


d) Na podstawie przedstawionych opinii Zarząd podejmuje decyzję o powołaniu lub odwołaniu Starszego Kierowcy.


4. Starszemu Kierowcy przysługuje dodatek w wysokości 2 zł/godz. Brutto, który wypłacony jest od stycznia do grudnia lub przez 6 miesięcy w przypadku powołania warunkowego. Odwołanie ze stanowiska Starszego Kierowcy skutkuje cofnięciem w/w dodatku.


5. Nałożenie kary porządkowej wynikającej z Kodeksu Pracy powoduje odwołanie ze stanowiska Starszego Kierowcy (od momentu uprawomocnienia się kary).


6. W zakresie w nim określonym niniejszy Załącznik zastępuje wcześniej obowiązujące regulacje. 


dla przypomnienia załączam ponownie orzeczenie Sądu z 14 maja 1998 roku  który mówi ,że :

2 listopada 2012

RANKING PUNKTOWY DLA KIEROWNIKÓW.....

ZWIĄZKI ZAWODOWE W BYDGOSZCZY WPADŁY NA WYŚMIENITY POMYSŁ .... JAKI???? 
A NO WPROWADZENIE RANKINGU PUNKTOWEGO DLA KIEROWNICTWA , GDZIE JURY W SKŁADZIE PRACOWNIKÓW POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW BĘDĄ MOGŁY BRAĆ CZYNNY UDZIAŁ W PLEBISCYCIE NA "NAJLEPSZEGO" KIEROWNIKA LUB OSOBY TYPOWANEJ NA TO STANOWISKO . 
DLACZEGO ??? 
DLATEGO ,IŻ KAŻDY POWINIEN CZUĆ PAŃSKI BUT NA SWOJEJ DUPIE BEZ WZGLĘDU NA SWOJĄ WYKONYWANĄ PRACĘ . MYŚLĘ ,ŻE KAŻDY TYPEK WYCIĘTY Z PEJZAŻU SIELSKIEGO ŻYCIA ZASTANOWI SIĘ NAD WYDAWANIEM LEKKOMYŚLNYCH WYROKÓW .
TEMAT TEN ZOSTANIE PODDANY DYSKUSJI I PRAWDOPODOBNIE ZYSKA SZEROKĄ APROBATĘ ZE STRONY KIEROWCÓW, MECHANIKÓW I INNYCH PRACOWNIKÓW NIŻSZEGO SZCZEBLA.
CZYŻ KIEROWNIK NIE MOŻE ZOSTAĆ MECHANIKIEM LUB KIEROWCĄ  I ODWROTNIE ???!!!!

1 listopada 2012

Polski Związek Wędkarski -ZAPRASZA-

PZW INFORMUJE : PRZYJMUJE ZAPISY NA NOWY AKWEN POŁOWU RYBY MIEJSKIEJ - STOŁECZNEJ.

WIDAĆ LUDZISKA WALĄ TŁUMNIE NA ŁOWISKO .....  OD GROMA AUTOBUSÓW !

W BYDGOSZCZY TO SAMO ... TAM RÓWNIEŻ MAJĄ WYŚMIENITE PARAMETRY.

Do Zarządu firmy Mobilis LISTOPAD 2012