24 maja 2017


Wnioski dla członków Związku NSZZ ,,Solidarność” w Mobilis Sp. z o.o. dostępne są:
-  zajezdnia warszawska: w biurze Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność"w Mobilis Sp.  z o.o.
- zajezdnia krakowska: u v-ce przewodniczącego Stanisława Kita tel.514 564 161
- do pobrania w  poniższym linku.
Informacji szczegółowych udziela v-ce przewodniczący Mariusz Dziedzic tel. 505 398 824