30 października 2013

Pojawił się najświeższy numer Echa. Do poczytania TUTAJ. Życzymy miłej lektury :-)

23 października 2013

 
 
Czas na akcję generalną
 
 
Harmonogram i formy kolejnych akcji protestacyjnych były tematem posiedzenia sztabu protestacyjnego NSZZ Solidarność, które odbyło się 22 października w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności. - Chcemy rozwiązywać problemy w warunkach społecznego spokoju, ale czas pokojowych manifestacji w pewnym momencie się skończy - powiedział Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej związku, nawiązując do wielkiej manifestacji 14 września w Warszawie, w której uczestniczyło około 200 tys. ludzi. - To skandaliczna sytuacja, że mimo iż mija miesiąc od tak dużej demonstracji, rząd udaje, że w naszym kraju nie ma związków zawodowych, że nie ma problemów. Otóż te problemy są - podkreślił szef Komisji Krajowej.
Podczas obrad sztabu, w których uczestniczyli szefowie poszczególnych regionów oraz sekretariatów branżowych NSZZ Solidarność, omawiano cały wachlarz propozycji dalszych działań. - Nie jest przypadkiem, że to posiedzenie sztabu odbyło się w naszym regionie. To tu rok temu wraz z innymi centralami związkowymi z naszego terenu rozpoczęliśmy przygotowania do strajku generalnego na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Zorganizowaliśmy referenda strajkowe i 26 marca 2013 roku przeprowadziliśmy strajk w całym regionie. Już pierwsze wyniki referendum w poszczególnych zakładach i branżach zmusiły rząd do zmiany lekceważącej postawy i rozpoczęcia rozmów z regionalnym międzyzwiązkowym komitetem protestacyjno-strajkowym. Podczas posiedzenia sztabu krajowego zapadła decyzja, że ten wzorzec postępowania należy wykorzystać w skali ogólnopolskiej i rozpocząć przygotowania do generalnej akcji strajkowej w całej Polsce - powiedział Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
Na szczegóły i terminy trzeba jeszcze poczekać. Plan działań omawiany podczas posiedzenia sztabu protestacyjnego NSZZ Solidarność wymaga jeszcze uzgodnień wewnątrz Międzyzwiązkowego Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, w którego skład obok Solidarności wchodzą Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych.
W czasie spotkania sztabu ustalono też, że kontynuowane będą rozpoczęte kilka tygodni temu akcje związku: zbieranie podpisów pod wnioskiem o samorozwiązanie Sejmu oraz happenigowy „objazd” po Polsce styropianowego pomnika Donalda Tuska. 7 listopada pomnik premiera pojawi się w Katowicach.
Zdecydowano ponadto, że w miastach i w regionach, w których jest najtrudniejsza sytuacja społeczna, organizowane będą manifestacje. Pierwsza taka manifestacja odbędzie się 9 listopada w Gdańsku.
Przed posiedzeniem sztabu dziennikarze pytali szefa NSZZ Solidarność Piotra Dudę, czy weźmie udział w w zaplanowanym na 24 października posiedzeniu Komisji Trójstronnej, którego tematem mają być postulaty zgłoszone przez centrale związkowe podczas wrześniowej akcji protestacyjnej. Duda powtórzył, że formuła Komisji Trójstronnej się wyczerpała, a rząd prowadzi ze stroną społeczną jedynie dialog pozorowany, dlatego związki zawodowe nie wrócą do Komisji Trójstronnej działającej w obecnym kształcie. - Dostaliśmy już odpowiedź na nasze postulaty, z której jasno wynika, że w każdym z nich, czy chodzi o umowy śmieciowe, elastyczny czas pracy, płacę minimalną, czy też wiek emerytalny rząd mówi krótko - wypchajcie się. Po co więc mamy tam iść? - podkreślił przewodniczący. W dniu obrad Komisji Trójstronnej związkowcy zaplanowali pikietę przed Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

22 października 2013


Trzy lata Dudy

Dzisiaj mijają trzy lata od momentu, kiedy na czele „Solidarności” stanął Piotr Duda. - Nawet nie wiedziałem, że to już trzy – śmieje się szef Związku.
W czwartkowy wieczór 21 października odbywający się we Wrocławiu 25. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wybrał swojego przewodniczącego. Kierującego od 10 lat Związkiem Janusza Śniadka zastąpił dotychczasowy szef Śląsko-Dąbrowskiej „S” - Piotr Duda.
Na pytanie o komentarz do dzisiejszego dnia, zaskoczony przewodniczący ze śmiechem odpowiedział, że nawet się nie zorientował, że minęły już trzy lata.
- Kiedy rozpoczynała się ta kadencja, nie spodziewałem się, że będzie aż tak bardzo, bardzo trudno - dodał jednak na poważnie.
Podczas wrocławskiego Krajowego Zjazdu Delegatów w 2010 roku Duda otrzymał 166 głosów, przewodniczący Janusz Śniadek - 139.
W swoim wystąpieniu wyborczym Duda mówił o swoich planach. - Za dużo czasu poświęcamy naszej wspaniałej historii, a ja bym chciał, aby była równowaga – przekonywał. - Musimy być skuteczni, bo młodzi ludzie nie zapisują się do nas ze względu na historię. Oni chcą być w skutecznym związku.
Duda zwracał też uwagę, że nikt - ani politycy, ani dziennikarze - nie mogą związkowcom, jak mają uprawiać politykę. - To o nas politycy mają zabiegać – powiedział.
Jak po trzech latach szef ‘S” ocenia realizację swoich wyborczych zobowiązań? - To pytanie do członków związku, a nie do mnie – odpowiada dzisiaj.
Kolejny wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów odbędzie się jesienią przyszłego roku.

19 października 2013

PRZYSZŁY EMERYCIE . MASZ UMOWĘ NA CZAS OKREŚLONY?
TUŻ PRZED EMERYTURĄ PRACODAWCA MOŻE CIĘ ZWOLNIĆ!
 
Odszkodowanie za wypowiedzenie przed emeryturą umowy na czas określony
Pracownika, któremu brakuje co najmniej 4 lata do emerytury nie wolno zwolnić za wypowiedzeniem. Za złamanie tego zakazu przy umowie na czas określony grozi „jedynie” odszkodowanie. Pracownika, któremu brakuje co najmniej 4 lata do emerytury nie wolno zwolnić za wypowiedzeniem. Fot. Fotolia.com

Pracodawca zawarł z pracownicą umowę na czas określony z możliwością jej wcześniejszego wypowiedzenia. Okazało się, że na 4 lata przed emeryturą pracodawca postanowił zwolnić pracownicę. Podwładna odwołała się do sądu pracy żądając przywrócenia do pracy i wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Sądy obu instancji przyznały jej rację. Dlatego pracodawca odwołał się do Sądu Najwyższego.

Ten wrócił sprawę do ponownego rozpoznania, powołując się na uchwałę składu siedmiu sędziów z 17 listopada 2011 r. (III PZP 6/11) i uznał, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów (pracownicy wypowiedziano umowę przed emeryturą); zob. wyrok SN z 9 stycznia 2012 r. (II PK 82/11).

Pracownik nie zawsze może żądać przywrócenia do pracy

W przypadku wadliwego rozwiązania umowy o pracę pracownik może domagać się przywrócenia do pracy lub odszkodowanie. Niemniej jednak, jak wynika z powyższego wyroku, jeżeli pracodawca nieprawidłowo rozwiąże umowę na czas określony (np. z pominięciem przepisów o ochronie pracowników przed emeryturą) to pracownikowi przysługuje wyłącznie roszczenie o odszkodowanie (art. 50 § 3 KP) – nie może on domagać się przywrócenia do pracy.

Podstawa prawna:

art. 39, 50 § 3 Kodeksu pracy

8 października 2013

Nowy blog Komisji Socjalnej w Mobilis Sp. z o.o.


INFORMACJA
 
 
 Informujemy, że powstał nowy blog  Komisji Socjalnej w Mobilis.
Od 7 października wszystkie wiadomości związane z działalnością Naszej Komisji będą ukazywały się na ww blogu.
 
Komisja Socjalna
w Mobilis Sp. z o.o.
 
Adres do bloga Komisji Socjalnej:

 
Zapraszamy

5 października 2013

Prawdziwa sytuacja na rynku pracy

 
 (4.10.2013) Wnioski płynące z tegorocznej edycji „Badania Ankietowego Rynku Pracy” przygotowanego przez NBP nie napawają optymizmem. W Polsce powstaje coraz mniej nowych miejsc pracy.
Jeżeli firmy zatrudniają pracowników, zazwyczaj wynika to z konieczności zapełnienia luki po pracowniku, który odszedł z firmy, a nie z tworzenia nowego etatu. Systematycznie wydłuża się również przeciętny czas potrzebny do znalezienia zatrudnienia, który w Polsce wynosi obecnie już 12,5 miesiąca. 
 
Taka sytuacja, wbrew obiegowym opiniom wygłaszanym przez różnego rodzaju domorosłych ekspertów, nie wynika z bierności czy braku motywacji osób pozostających bez pracy. Według wyliczeń NBP zaledwie ok. 15 proc. zarejestrowanych bezrobotnych nie poszukuje zatrudnienia. Dodatkowo wynika to najczęściej nie z braku chęci do pracy, ale ze złego stanu zdrowia lub konieczności opieki nad osobami zależnymi. - Powszechne przekonanie o roszczeniowym i biernym stosunku zarejestrowanych bezrobotnych do szukania pracy jest niesłuszne - czytamy w raporcie. 
 
Barierą w znalezieniu pracy nie są również zbyt wygórowane oczekiwania płacowe bezrobotnych. W ostatnim roku mimo znaczącego wzrostu kosztów utrzymania oczekiwania dotyczące wynagrodzenia deklarowane przez osoby poszukujące pracy w zasadzie nie wzrosły i ukształtowały się na średnim poziomie 1732 zł brutto. Jak wskazują eksperci NBP, to o 10-20 proc. mniej niż wynoszą rzeczywiste stawki rynkowe. 

TRENING DRUŻYNY PIŁKARSKIEJ

 
Komisja Socjalna w Mobilis Sp. z o.o.
 
Informujemy, że powstaje blog Komisji Socjalnej, na którym będziemy Was informować o naszej działalności. W tym miejscu pragniemy podziękować NSZZ ,,Solidarność" w Mobilis za udostępnienie miejsca na swoim blogu.