16 grudnia 2015Drogie Koleżanki i Koledzy!

Informujemy, iż zarząd Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność”
w Mobilis Sp. z o.o. podjął decyzję o zakupie paczek świątecznych
dla członków naszego Związku.
Będą one wydawane w dyspozytorniach zajezdni Ursus i Utrata
w dniach:

- 16 grudnia 2015r. w godzinach: od 21:00 do 1:00
- 17 grudnia 2015r. w godzinach: od 4:00 do 11:00

W najbliższym czasie podamy termin wydawania paczek w zajezdni krakowskiej. 
W razie nieodebrania paczki w w/w terminach prosimy o odbiór w biurze NSZZ ,,Solidarność” – zajezdnia Ursus, tel. 505 398 824
Zapraszamy po odbiór paczek!


10 grudnia 2015

Zarząd Regionu Mazowsze NSZZ "Solidarność"
serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji związkowych na coroczne spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 14 grudnia o godz. 14.00
w Domu Pielgrzyma Amicus w Warszawie (przy   Kościele św. Kostki, ul. Hozjusza 2)