3 grudnia 2014
PACZKI ŚWIĄTECZNE 

Święta Bożego Narodzenia to bardzo dobra okazja do spotkania ze wszystkimi członkami naszego Związku oraz wręczenia im paczek świątecznych. Nowy zarząd Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” podjął decyzję o zakupie prezentów dla pracowników należących do Związku, które będą formą podziękowania za dotychczasową współpracę. Mamy także nadzieję,
iż w/w upominki przełożą się na jeszcze bardziej pozytywną relację pomiędzy zarządem Związku a jego członkami.
Jesteśmy przekonani, iż paczki świąteczne będą budować u pracowników poczucie przynależności do Związku, dlatego Komisja Zakładowa chce, aby były one wpisane na stałe w kalendarz na kolejne lata. Paczki świąteczne zakupione zostaną ze środków Związku, dlatego też otrzymają je tylko i wyłącznie członkowie NSZZ ,,Solidarność”.
A co z resztą pracowników Spółki Mobilis? Otóż, jak co roku, wszyscy pracownicy otrzymają bony podarunkowe, które już na stałe wpisane są 
w Regulamin Wynagradzania obowiązujący w naszej Spółce.
Komisja Zakładowa NSZZ ,,Solidarność"
w Mobilis Sp. z o.o.