29 września 2014INFORMACJA
 W związku z pojawiającymi się wśród załogi dziwnymi informacjami na temat Pana Bogusława Wicika, że nie jest już członkiem Komisji Zakładowej z powodów … ,,nieznanych”, informujemy pracowników naszej Firmy, iż powody są znane.
Otóż Pan Bogusław Wicik dopuścił się poważnych naruszeń obowiązków pracowniczych, polegających na nieprawidłowościach
w rozliczeniach z powierzonego mu mienia Firmy i tylko dzięki wstawiennictwu Związku Zawodowego dalej jest pracownikiem Mobilis Sp. z o.o. i członkiem Związku.
Osobom zainteresowanym Związek udzieli wszelkich dodatkowych informacji.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO KOMISJI ZAKŁADOWEJ

Informujemy niniejszym, że w dniu 15.09.2014r. w Warszawie odbyły się wybory uzupełniające do Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” w Mobilis Sp. z o.o. W wyniku ww wyborów skład Komisji Zakładowej tworzą:


  1. Anna Bochman- Zommerfeld    -Przewodnicząca
  2. Stanisław Kita                   - Z-ca przewodniczącej
  3. Mariusz Dziedzic                - Sekretarz-skarbnik
  4. Krzysztof Bednarczyk            Członek                                                                             Z prac w Komisji Zakładowej, z powodów rodzinnych, zrezygnowali Panowie:         Witold Ślużyński oraz Henryk Gniduła. Komisja Zakładowa pożegnała się także z Panem Bogusławem Wicikiem, który poważnie naruszył obowiązki pracownicze. Nadmieniamy, iż Panowie Wicik, Ślużyńki oraz Gniduła nadal są członkami naszego Związku.