6 marca 2014

  

Kropka nad ,,i" postawiona

W dniu 6 marca 2014 r., w Sali Warszawskiej PKiN na IV p. podczas LXXVII sesji Rady m.st. Warszawy przegłosowano uchwałę, dzięki której pracownicy naszej firmy otrzymają ulgi przewozowe.
Rada Warszawy  przyjęła ustawę o ulgach biletowych w nowym kształcie, zapewniającą nam darmowe przejazdy według zapisów opublikowanego m. in. tutaj porozumienia MKP z władzami miasta. Na skutek błędu we wstępnym projekcie uchwały pojawił się zapis, według którego bilety miały przysługiwać pracownikom od 0,5 etatu wzwyż. W ostatniej chwili przyjęto autopoprawkę, zapewniającą bilety dla wszystkich pracowników, niezależnie od wymiaru etatu.

UCHWAŁA RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego
transportu zbiorowego w m.st. Warszawie

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2013 r. poz.
385) uchwala się, co następuje:
.........

,,§ 4.1. Każdy z pracowników operatorów publicznego transportu zbiorowego
realizujących usługi przewozowe na terenie m.st. Warszawy na zlecenie m.st.
Warszawy, otrzymuje ulgę w postaci biletu pracowniczego zapisanego na
spersonalizowanej karcie zbliżeniowej wydanej przez Zarząd Transportu Miejskiego
w Warszawie, w cenie 100,00 zł uprawniającego do przejazdów w 1 i 2 strefie
biletowej od momentu skasowania do godziny 23:59 trzysta sześćdziesiątego piątego
dnia terminu ważności biletu albo trzysta sześćdziesiątego szóstego dnia terminu
ważności biletu, o ile właściwy rok kalendarzowy obejmuje dzień 29 lutego.
......
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.

******

1 marca 2014

Pamięć o Wyklętych

1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. To święto państwowe poświęcone bohaterom powojennej walki o wolną Polskę - żołnierzom antykomunistycznego podziemia. W całej Polsce odbywają sie uroczystości z tej okazji.
Żołnierze tzw. drugiej konspiracji, którzy jako pierwsi walczyli o Wolną Polskę z okupantem sowieckim i zainstalowanym przez niego reżimem komunistycznym, zapłacili za wierność swoim ideałom niejednokrotnie cenę najwyższą – cenę swego życia. Nawet jeśli udało Im się przeżyć, przez kolejne 45 lat żyli z piętnem – jak to określała komunistyczna propaganda – „bandytów” i „faszystów” - głosiło przyjęte w 2010 roku stanowisko Rady Ministrów, w którym rząd pozytywnie opiniował prezydencką inicjatywę ustanowienia święta.
Starania w kierunku uhonorowania bohaterów podziemia podjął najpierw Lech Kaczyński, a po jego śmierci podtrzymał je Bronisław Komorowski. Po raz pierwszy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzono w 2011 roku.
Data 1 marca nie jest przypadkowa - tego dnia w 1951 roku w warszawskim więzieniu na Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce.