27 listopada 2013

ECHO 19 LISTOPAD


 ECHO 19 LISTOPAD
Najświeższy numer "Echa" już jest. Do poczytania           tutaj (klikamy).

25 listopada 2013

Tłumy na pogrzebie Marianny Popiełuszko

Tłumy na pogrzebie Marianny Popiełuszko
 
 
Marianna Popiełuszko - matka bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 23 listopada została  pochowana na cmentarzu w podlaskiej Suchowoli, . Żegnały ją zgromadzone tłumy oraz  rodzina, przedstawiciele władz państwowych i lokalnych. "Mamo Marianno, Solidarność żyje i ty będziesz zyła w sercach Solidarności na zawsze" - powiedział podczas pogrzebu Piotr Duda.

Nabożeństwu w kościele w Suchowoli przewodniczył metropolita białostocki abp Edward Ozorowski. Wśród obecnych byli m.in.: były prezydent RP Lech Wałęsa, kardynał Kazimierz Nycz, abp Sławoj Leszek Głódź, przewodniczący "Solidarności" Piotr Duda. Matkę ks. Jerzego żegnała rodzina, okoliczni mieszkańcy, lokalne władze.

20 listopada 2013

Odeszła mama błogosławionego księdza Jerzego

Odeszła mama błogosławionego księdza Jerzego

 - Pan Bóg najlepiej wie, kiedy kogo zabrać - mawiała matka błogosławionego księdza Jerzego, kapelana "Solidarności". Marianna Popiełuszko zmarła 19 listopada, w wieku 93 lat.
Marianna Popiełuszko nigdy nie bała się śmierci. Gdy ktoś w jej rodzinnej miejscowości Okopy odchodził na wieczny spoczynek, to właśnie ona organizowała modlitwy przy zmarłym. Razem z dziećmi, które słuchały pieśni żałobnych, śpiewanego Różańca i oficjum za zmarłych, które zgodnie z miejscową tradycją przez trzy dni ludzie śpiewali w domu przy otwartej trumnie. 

Urodziła się na Podlasiu w 1920 r. Ks. Jerzy był jednym z jej pięciorga dzieci. Po zabójstwie syna uczestniczyła w różnych spotkaniach religijnych i rocznicowych, w tym w spotkaniach z działaczami „Solidarności” i pielgrzymkach na Jasną Górę. W 2006 prezydent Lech Kaczyński, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej, odznaczył ją Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Została Człowiekiem Roku 2011 Tygodnika Solidarność. W 2012 roku Krajowy Zjazd Delegatów obradujący w Kielcach nadał Jej tytuł Zasłużony dla NSZZ "Solidarność". W 2013 została honorową obywatelką województwa kujawsko-pomorskiego. 
 
Przewodniczący NSZZ "Solidarność" ogłosił żałobę w Związku do dnia pogrzebu czyli do soboty 23 listopada. Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz.11 w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli.
 
Piotr Duda zwraca się z apelem do wszystkich struktur naszego Związku o wywieszenie flag związkowych. W Gdańsku na budynku "Solidarności" flaga Związku została opuszczona do połowy masztu.  - Jest nam żal, bardzo smutno, bo odeszła osoba bardzo wartościowa i jak z każdą śmiercią, trudno jest się nam pogodzić z tą stratą - powiedział szef KK.

9 listopada 2013

PODPISANA UMOWA Z KRAKOWEM

W czwartek firma Mobilis podpisała umowę z miastem na świadczenie usług komunikacyjnych. Operator od 1 sierpnia 2014 r. będzie obsługiwał przez 10 lat 13 linii autobusowych.
W trakcie podpisywania umowy ogłoszono także, że Kraków będzie pierwszym miastem w Polsce, w którym uruchomiona zostanie linia autobusowa obsługiwana wyłącznie pojazdami elektrycznymi.
W podpisaniu umowy wziął udział Tadeusz Trzmiel, zastępca prezydenta Krakowa, Jerzy Marcinko, dyrektor ZIKiT oraz prezes zarządu Mobilis Eugeniusz Szymonik.

– Cieszymy się, że wraz z podpisaniem tej umowy będziemy mogli oferować użytkownikom krakowskiej komunikacji wyższy standard, jednocześnie wydając mniej za każdy przejechany kilometr – powiedział po podpisaniu umowy Jerzy Marcinko, dyrektor ZIKiT.


Od 1 sierpnia 2014 roku Mobilis obsługiwać będzie linie: 102, 118, 120, 138, 142, 152, 159, 168, 178, 182, 352, 482 i 502. W tej chwili trwają jeszcze ostatnie rozmowy w kwestii wyboru producenta autobusów, który dostarczy 65 pojazdów mających obsługiwać te linie.

W trakcie spotkania padła także deklaracja, że Kraków będzie pierwszym miastem w Polsce, w którym będzie jeździć regularna linia obsługiwana autobusami elektrycznymi. Najprawdopodobniej już w przyszłym roku, pojadą one na Kopiec Kościuszki lub do krakowskiego ZOO.
Po podpisaniu umowy, przed Urzędem Miasta na Pl. Wszystkich Świętych zaprezentowano autobus elektryczny firmy AMZ Kutno City Smile, który jest jednym z prawdopodobnych kandydatów do obsługi linii autobusowych w Krakowie.

7 listopada 2013

Rada miasta odrzuciła projekt obniżki cen biletów

Rada miasta odrzuciła projekt obniżki cen biletów Radni Warszawy nie przyjęli obywatelskiego projektu uchwały "Stop podwyżkom cen biletów ZTM". Inicjatorzy nie składają broni. - Będziemy dalej zachęcać do dyskusji publicznych - mówią. Głosowanie odbyło się podczas czwartkowej sesji rady miasta. - Za było 25 radnych, przeciw 26. Zabrakło nam dwóch głosów. PiS i SLD zadeklarowało poparcie dla naszego projektu, jednakże wielu radnych nie przyszło - relacjonuje Joanna Erbel, współautorka projektu. Jak dodaje, ze strony radnego Bitnera (PO – red.) padło zaproszenie do dalszej dyskusji. - Rozmowę na pewno podejmiemy. Będziemy dalej zachęcać do dyskusji publicznych. Teraz jednak musimy Projekt uchwały "Stop podwyżkom cen biletów ZTM" zakładał między innymi powrót do cen biletów z 2012 roku oraz zastopowanie kolejnych podwyżek. - Pod naszą inicjatywą, którą rozpoczęliśmy na początku stycznia, podpisało się 30 tysięcy osób. Chcemy pokazać, że transport publiczny nie musi być droższy. Uzasadnienie do naszej uchwały zakłada, że powinniśmy poszukać oszczędności w budżecie, gdzie indziej - tłumaczyła podczas sesji Erbel. Według aktywistki, w mieście wydaje się pieniądze na duże inwestycje, które nie są potrzebne. Jako przykład wymienia między innymi zabetonowanie Podzamcza pod fontanny multimedialne czy modernizację Ogrodu Krasińskich. Ponadto w projekcie uchwały nie ma miejsca na Kartę Warszawiaka. – Odrzucamy Kartę Warszawiaka, jako narzędzie, które segreguje mieszkańców. Wskazujemy, że jest to bardzo duży problem. Kompletnie pomija się to, że Warszawa jest aglomeracją, do której należy prawie 40 gmin, że jest II strefa - powiedziała Erbel.
Polska na czele państw naruszających unijne prawo Sejmowa Komisja Ustawodawcza nie podziela opinii, że podwyższenie wieku emerytalnego jest zgodne z konstytucją. Pani marszałek ma do wyboru albo podpisać to stanowisko, albo czekać na zmianę opinii Komisji Ustawodawczej – mówi prof. Marcin Zieleniecki, główny ekspert Biura Eksperckiego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w rozmowie z Barbarą Madajczyk-Krasowską. NSZZ Solidarność zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o elastycznym czasie pracy. Który z przepisów jest niekonstytucyjny? Kwestionujemy artykuł 150, paragraf 3, punkt 2. kodeksu pracy, który mówi o zdolności pozazwiązkowej reprezentacji pracowników do zawierania porozumień przewidujących przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy maksymalnie do dwunastu miesięcy. Tylko jeden zapis? Generalnie uważamy, że niektóre postanowienia ustawy wprowadzającej elastyczny czas pracy są niezgodne z prawem unijnym i międzynarodowym prawem pracy. Jeżeli chodzi o prawo unijne to mamy zastrzeżenia dotyczące zgodności tej ustawy z dyrektywą w sprawie niektórych aspektów czasu pracy. Krótko mówiąc chodzi o nadmiernie szeroką możliwość wydłużania okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy. Dyrektywa jako zasadę przyjmuje okres rozliczeniowy czteromiesięczny. Dopuszcza jednak wydłużenie czasu pracy. – W niektórych przypadkach do sześciu 6 miesięcy, ale dotyczy to ściśle określonych kategorii pracowników oraz wyjątkowo do 12 miesięcy. My przyjmujemy, że te ograniczenia powinny również mieć zastosowanie do wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy. Problem w tym, że według naszych procedur krajowych nie jesteśmy w stanie zakwestionować zgodności tego rozwiązania z dyrektywą unijną. Polski Trybunał Konstytucyjny nie ma kompetencji, by rozpatrywać skargi dotyczące niezgodności ustawy z prawem wspólnotowym. Solidarność odwoła się do Komisji Europejskiej? – Mamy zamiar przygotować taką skargę, w której wskażemy niezgodność z prawem unijnym. Komisja Europejska ma wewnętrzne procedury pociągania państw do odpowiedzialności za nierespektowanie prawa wspólnotowego. Nota bene niedawno ukazał się jej raport na temat państw, które nie realizują prawa unijnego. Najwięcej zarzutów nierealizowania prawa unijnego mają Włochy, Polska jest na drugim miejscu. Wróćmy do skargi w Trybunale Konstytucyjnym. We wniosku zarzucamy przepisowi, o którym wspominałem, naruszenie wymagań zawartych w konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 135, która dotyczy przyznania pewnych ułatwień osobom, które reprezentują pracowników. Ta konwencja wymaga przyznania również pozazwiązkowym przedstawicielom pracowników pewnej ochrony, aby mogli oni w sposób niezależny od pracodawcy realizować swoje obowiązki. Tymczasem ustawa uelastyczniająca czas pracy przyznaje kompetencje do zawierania porozumień o przedłużeniu okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy, ale nic więcej tym przedstawicielom pracownikom nie daje. Nie mają żadnej ochrony, żadnych ułatwień. Naszym zdaniem podważa to autentyczność tego typu porozumień.

1 listopada 2013

Prezydent podpisał ustawę o pomocy dla przedsiębiorstw w kryzysie

Prezydent podpisał ustawę o ochronie miejsc pracy w firmach, które odczują skutki kryzysu. Uchwalona 11 października przez Sejm rządowa ustawa zakłada, że firmy, których obroty spadły w ciągu pół roku przynajmniej o 15 proc., mogą wprowadzić instytucję przestoju ekonomicznego. Ogłoszenie przestoju pozwoli obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy i uzyskać bezzwrotną pomoc finansową. Przedsiębiorca, który wprowadzi instytucję przestoju ekonomicznego, będzie mógł ubiegać się na jego czas o dofinansowanie wynagrodzeń i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnianych pracowników. Pracownikom przysługiwać będzie wówczas wynagrodzenie w wysokości co najmniej płacy minimalnej. Będzie ono finansowane częściowo przez pracodawcę, częściowo przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pracodawca będzie mógł także otrzymać dofinansowanie w wysokości 80 proc. kosztów szkoleń dla pracowników. Instytucję przestoju można będzie wprowadzić na podstawie układu zbiorowego pracy lub porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi. Rząd zakłada, że jeszcze w tym roku przeznaczy na realizację ustawy 200 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i 50 mln zł z Funduszu Pracy. Ustawa ma mieć bezpośrednie zastosowanie przez rok - do końca czerwca 2014 r. Po tej dacie przewidziany w niej mechanizm ochrony miejsc pracy będzie uruchamiany rozporządzeniem rządu, jeśli stopa krajowego bezrobocia będzie równa lub wyższa niż 7 proc.