13 stycznia 2018


          INFORMACJA


ws. wyborów władz związkowych w OZ nr 3218
na kadencję 2018-2022  Informujemy niniejszym, że w dniu 09.01.2018 r. w Warszawie odbyły się wybory do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Mobilis Sp. z o.o.. W wyniku tych wyborów skład Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Mobilis Sp. z o.o. tworzą:
1.   Anna Bochman – Zommerfeld - Przewodnicząca
2.   Mariusz Dziedzic – V-ce Przewodniczący
3.   Stanisław Kita – V-ce Przewodniczący
4.   Krzysztof Bednarczyk - Sekretarz
5.   Ireneusz Chróścicki – Skarbnik
6.   Arkadiusz Potańczyk - Członek