6 lutego 2019


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Bogdana Zastawnego wieloletniego pracownika Mobilis Sp. z o.o.. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia. 
Pracownicy Mobilis Sp.  z o.o. 
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w czwartek,           7 lutego 2019 roku o godzinie 8:30 w kościele św. Wincentego (murowanym) na Bródnie, po którym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarzu miejscowym.
 *******************************************************************

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jerzego Felińskiego,  wieloletniego pracownika     Mobilis Sp. z o.o.. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia.
Pracownicy Mobilis Sp. z o.o.
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w piątek, 8 lutego 2019 roku o godzinie 9:00 w Sali A na Cmentarzu Komunalnym Północnym (Wólka Węglowa), po którym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarzu miejscowym.

16 sierpnia 2018

Rowery w Komunikacji Miejskiej Warszawa. Wolno? Nie wolno?


,,Uprzejmie informujemy, że w pojazdach kursujących na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie przewożenie roweru traktowane jest na podobnych zasadach, jak przewożenie zwykłego bagażu. Pamiętać należy, że przewóz roweru to swego rodzaju przywilej, a racji dużych gabarytów rower powinien być przewożony w sposób bezpieczny i nieutrudniający poruszania się innym pasażerom po pojeździe. Ponadto informujemy, że autobusy, co do zasady, nie są homologowane do przewozów rowerów - dlatego też nie posiadają wydzielonych miejsc do ich przewożenia. Celem realizacji Przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym, przewoźnicy dopuszczają przewóz rowerów we wnęce na wózki, pod warunkiem, że mieszczą się one w jej obrysie.
Należy podkreślić, iż obsługa pojazdu, do której niewątpliwie należy zaliczyć kierowcę autobusu, może żądać opuszczenia pojazdu przez pasażera wraz z przewożonym rowerem zgodnie z par. 2 Przepisów porządkowych, tj. jeśli do pojazdu wsiądzie matka z wózkiem dziecięcym lub osoba na wózku inwalidzkim oraz gdy kierujący uzna, że przewożony rower zagraża bezpieczeństwu innym w pojeździe. Rowerzysta musi bezwzględnie zastosować się do ww. poleceń. Decyzja kierowcy jest niepodważalna i ostateczna, bo podparta regulaminem i rzeczowymi argumentami - odpowiada on za bezpieczeństwo wszystkich Pasażerów." -  Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 

9 sierpnia 2018

CZY KIEROWCY AUTOBUSÓW  KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W WARSZAWIE MAJĄ OBOWIĄZEK OPUSZCZANIA POJAZDÓW DLA PASAŻERÓW Z WÓZKAMI DZIECIĘCYMI?

"Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z przepisami porządkowymi obowiązującymi w lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez m. st. Warszawa obsługa pojazdu zobowiązana jest - w razie jednoznacznego zasygnalizowania takiej potrzeby - do udzielenia pomocy osobom wymienionym w ust. 1 pkt 2 i 3 w dostaniu się do pojazdu i zajęciu w nim miejsca oraz w opuszczeniu miejsca i pojazdu. (§ 8 ust. 3)  przy czym w § 8 ust. 1 pkt 2 i 3 mowa o osobach niepełnosprawnych oraz o ograniczonych możliwościach poruszania się, a także osobach poruszających się na wózkach inwalidzkich. Mając na uwadze powyższe w przypadku wózków dziecięcych kierowcy nie posiadają takiego obowiązku " - Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.