16 sierpnia 2018

Rowery w Komunikacji Miejskiej Warszawa. Wolno? Nie wolno?


,,Uprzejmie informujemy, że w pojazdach kursujących na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie przewożenie roweru traktowane jest na podobnych zasadach, jak przewożenie zwykłego bagażu. Pamiętać należy, że przewóz roweru to swego rodzaju przywilej, a racji dużych gabarytów rower powinien być przewożony w sposób bezpieczny i nieutrudniający poruszania się innym pasażerom po pojeździe. Ponadto informujemy, że autobusy, co do zasady, nie są homologowane do przewozów rowerów - dlatego też nie posiadają wydzielonych miejsc do ich przewożenia. Celem realizacji Przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym, przewoźnicy dopuszczają przewóz rowerów we wnęce na wózki, pod warunkiem, że mieszczą się one w jej obrysie.
Należy podkreślić, iż obsługa pojazdu, do której niewątpliwie należy zaliczyć kierowcę autobusu, może żądać opuszczenia pojazdu przez pasażera wraz z przewożonym rowerem zgodnie z par. 2 Przepisów porządkowych, tj. jeśli do pojazdu wsiądzie matka z wózkiem dziecięcym lub osoba na wózku inwalidzkim oraz gdy kierujący uzna, że przewożony rower zagraża bezpieczeństwu innym w pojeździe. Rowerzysta musi bezwzględnie zastosować się do ww. poleceń. Decyzja kierowcy jest niepodważalna i ostateczna, bo podparta regulaminem i rzeczowymi argumentami - odpowiada on za bezpieczeństwo wszystkich Pasażerów." -  Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 

9 sierpnia 2018

CZY KIEROWCY AUTOBUSÓW  KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W WARSZAWIE MAJĄ OBOWIĄZEK OPUSZCZANIA POJAZDÓW DLA PASAŻERÓW Z WÓZKAMI DZIECIĘCYMI?

"Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z przepisami porządkowymi obowiązującymi w lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez m. st. Warszawa obsługa pojazdu zobowiązana jest - w razie jednoznacznego zasygnalizowania takiej potrzeby - do udzielenia pomocy osobom wymienionym w ust. 1 pkt 2 i 3 w dostaniu się do pojazdu i zajęciu w nim miejsca oraz w opuszczeniu miejsca i pojazdu. (§ 8 ust. 3)  przy czym w § 8 ust. 1 pkt 2 i 3 mowa o osobach niepełnosprawnych oraz o ograniczonych możliwościach poruszania się, a także osobach poruszających się na wózkach inwalidzkich. Mając na uwadze powyższe w przypadku wózków dziecięcych kierowcy nie posiadają takiego obowiązku " - Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

8 lipca 2018

Bitwa o kierowców autobusów. Brakuje ich niemal wszędzie

Sytuacja komunikacji miejskiej w Polsce zaczyna przypominać kataklizm. Kolejne miasta alarmują o brakach kadrowych wśród kierowców i motorniczych. Zaczynają zamykać linie i prześcigać w wysokości oferowanych pensji.
Jeśli mieszkasz w jednym z dużych miast w Polsce i w poniedziałkowy poranek dotrzesz do pracy autobusem lub tramwajem potraktuj ten fakt w kategorii cudu.
O poważnym braku kierowców na rynku przypomniała ostatnio sytuacja w Trójmieście. Ze względu na zbyt małą liczbę pracowników, Gdańskie Autobusy i Tramwaje nie wykonały wszystkich zaplanowanych kursów. Zapłaciły za to kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Jak się okazało, w przedsiębiorstwie brakuje około 70 kierowców, choć od 1 lipca znacząco podniesiono wynagrodzenia – obecnie początkujący kierowca zarabia 4,5 tys. zł brutto, czyli 3,2 tys. zł netto. Choć to pensja zbliżona do GUS-owskiej średniej, to kierowcy wskazywali, że za takie pieniądze muszą pracować dłużej niż pozwalają im siły. Dzięki podwyżce, od początku miesiąca jego pensja wyniesie 4824,85 zł miesięcznie brutto, czyli niemal 3500 zł netto. Uwzględniono w niej 10 nadgodzin w każdym miesiącu.

By ratować sytuację prezes GAiT Maciej Lisicki zasugerował, że jest gotów zatrudniać nie tylko tradycyjnie przyjeżdżających do Polski migrantów zarobkowych ze Wschodu, ale nawet z bardziej egzotycznych kierunków, jak Indie. Pierwszym wyborem pozostają Polacy, którzy jednak nie garną się za kółko autobusów. W całym sektorze transportu publicznego, a więc i przewoźnik międzymiastowych, według szacunków Związku Miast Polskich sprzed kilku miesięcy brakuje od 50 do 100 tys. pracowników.

Łódź, Poznań...

Problem braku kierowców dotyczy nie tylko Pomorza. Łódzkie MPK, by znaleźć pracowników oferuje nieco więcej niż odpowiednik w Gdańsku. Nowo zatrudniony kierowca może liczyć na 3400 zł netto, ale... nie musi posiadać wymagane od kierowcy autobusu prawa jazdy kategorii D. Jeśli kandydat przejdzie pozostałe etapy rekrutacji, miejskie przedsiębiorstwo "zasponsoruje” kurs. Jego koszt odzyska po w ratach potrącanych z pensji. Za szkolenie kandydatów chcą płacić także Kaliskie Linie Autobusowe.

Z kolei w stolicy Wielkopolski brak pracowników sięga niemal 10 proc. obecnego stanu zatrudnienia. "Na już" MPK potrzebuje 70 pracowników. W Poznaniu, podobnie jak w Gdańsku, MPK jest gotowe ściągać pracowników z całego świata. Sposobem jest także "uelastycznienie" czasu pracy – poznaniacy zgodzili się, by zatrudnienie w MPK traktować jako zajęcie dodatkowe.

Źródło: monej.pl