31 sierpnia 2016


Dziś 36. rocznica podpisania porozumień sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W obchodach rocznicowych udział wezmą Prezydent Andrzej Duda oraz premier Beata Szydło.
Uroczystości rozpoczęło wypuszczenie blisko 700 gołębi pocztowych z Klubu Miłośników Gołębi w Żyrardowie. Na 14.00 zaplanowano spotkanie w historycznej Sali BHP, gdzie zostały podpisane porozumienia sierpniowe. W programie spotkania m.in. wystąpienie przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego Krzysztofa Dośli, przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy oraz Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Zostaną również wręczone stypendia dla 25. osobowej grupy młodzieży z Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.
Około godz. 16.00 po przejściu z Sali BHP pod Bramę nr 2 nastąpi z udziałem pocztów sztandarowych i orkiestry odśpiewanie hymnu państwowego, modlitwa pod przewodnictwem Metropolity Gdańskiego ks. Abp. Sławoja Leszka Głódzia oraz składanie kwiatów. Następnie zostanie uformowany pochód i nastąpi przejście wraz z pocztami sztandarowymi do Bazyliki św. Brygidy.
Uroczystości zakończy o godzinie 17.00 uroczysta msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Metropolity Gdańskiego ks. Abp. Sławoja Leszka Głódzia.

Porozumienia sierpniowe zakończyły strajki robotnicze w 1980 roku., w których uczestniczyło ponad 700 zakładów zrzeszonych w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym. 17 sierpnia 1980 r. MKS sformułował 21 postulatów. Robotnicy żądali m.in. zgody na utworzenie niezależnych samorządnych związków zawodowych, prawa do strajku i budowy pomnika ofiar Grudnia 70.19 kwietnia 2016
Jest wspólne uzgodnienie związków zawodowych i organizacji pracodawców: wiek emerytalny 61 dla kobiet i 66 dla mężczyzn; staż pracy 35 i 40 lat.
Prezydium Rady Dialogu Społecznego uzgodniło 7 kwietnia 2016 r., że rekomendacja przyjęta przez zespół ds. ubezpieczeń społecznych, dotycząca zmian w ustawie emerytalnej, trafi do konsultacji organizacji wchodzących w skład Rady. Przyjęto, że opinie zostaną przedstawione przez związki i pracodawców w ciągu najbliższych 2 tygodni.
Chodzi o prezydencki projekt dotyczący obniżenia wieku do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, nie przewidujący tzw. kryterium stażowego. Natomiast w stanowisku rekomendowanym Prezydium Rady Dialogu Społecznego (z dnia 4 kwietnia 2016 r.), wypracowanym przez strony pracowników i pracodawców w  Zespole problemowym ds. ubezpieczeń społecznych, partnerzy opowiedzieli się za określeniem wieku emerytalnego kobiet na 61 lat, zaś mężczyzn – na 66 lat.
Strony zgodziły się również na zapis, że nabycie prawa do emerytury w przypadku kobiet byłoby możliwe po osiągnięciu 35 lat okresów składkowych, a w przypadku mężczyzn - 40 lat. Warunkiem jest, by zewidencjonowany kapitał, zebrany przez ubezpieczonego, pozwalał na wyliczenie emerytury w wysokości 130 proc. najniższej emerytury.
Uzgodniono też, że strony, w ramach najbliższych przeglądów emerytalnych, podejmą się wypracowania warunków, które powinny być spełnione dla zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
Konfederacja Lewiatan i Pracodawcy RP zgłosili do porozumienia zdania odrębne.

28 stycznia 2016Podziękowania dla Tadeusza Słupskiego, byłego pracownika Spółki Mobilis, który odszedł na zasłużoną emeryturę.

                                                      Szanowny Kolego 
 

W imieniu Komisji Zakładowej NSZZ,,Solidarność”w Mobilis Sp. z o.o. prosimy o przyjęcie słów uznania i podziękowań za długoletnią pracę na rzecz Spółki Mobilis w związku z zakończeniem przez Ciebie pracy zawodowej .
Kierując słowa podziękowań za minione lata pracy, chcielibyśmy również przekazać serdeczne życzenia zdrowia na spokojne lata zawodowego odpoczynku, wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym oraz wielu radości w każdym nadchodzącym dniu.
Dla osób aktywnych, które z poświęceniem i pasją oddawały się pracy zawodowej, moment przejścia na emeryturę jest czasem szczególnym. Dlatego życzymy Tobie również odnalezienia nowych dróg realizacji swoich życiowych ambicji i planów.