13 stycznia 2018


          INFORMACJA


ws. wyborów władz związkowych w OZ nr 3218
na kadencję 2018-2022  Informujemy niniejszym, że w dniu 09.01.2018 r. w Warszawie odbyły się wybory do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Mobilis Sp. z o.o.. W wyniku tych wyborów skład Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Mobilis Sp. z o.o. tworzą:
1.   Anna Bochman – Zommerfeld - Przewodnicząca
2.   Mariusz Dziedzic – V-ce Przewodniczący
3.   Stanisław Kita – V-ce Przewodniczący
4.   Krzysztof Bednarczyk - Sekretarz
5.   Ireneusz Chróścicki – Skarbnik
6.   Arkadiusz Potańczyk - Członek

7 listopada 2017

Elektroniczna Legitymacja Członkowska

 

Realizując Uchwałę programową przyjętą przez Krajowy Zjazd Delegatów w 2014 r., Region Mazowsze NSZZ „Solidarność” przystąpił do realizacji wdrożenia Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej (ELC).

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

W przyszłości legitymacja elektroniczna wyprze kartę Grosik, dzięki której w tej chwili można korzystać z punktów rabatowych w pewnych placówkach usługowych i handlowych. Aktualnie toczą się rozmowy z ogólnopolską siecią handlową na temat rabatów dla użytkowników nowej elektronicznej legitymacji związkowej. W Regionie Mazowsze podjęto natomiast decyzję, że członkowie NSZZ „Solidarność” - użytkownicy legitymacji - będą mogli korzystać z bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa pracy, bez dodatkowych zaświadczeń, a działacze z dodatkowych szkoleń.

Zgromadzone dane ułatwią szybsze docieranie z informacjami do wszystkich członków "Solidarności". Możliwe będzie m.in. bezpośrednie przesyłanie „Tygodnika Solidarność”.

Zwracamy się więc do wszystkich członków Związku o wykonanie postanowień uchwały poprzez wypełnienie wniosków o wydanie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej, które organizacja zakładowa/międzyzakładowa jest zobowiązana dostarczyć do siedziby właściwego Oddziału lub w przypadku organizacji warszawskich bezpośrednio do siedziby Zarządu Regionu.

Aby wprowadzanie danych przebiegło sprawnie, każde pola we wniosku powinny być wypełnione czytelnie. Do uzyskania legitymacji niezbędne jest podanie imienia i nazwiska oraz numeru pesel. Obowiązkowe jest także złożenie pod wnioskiem własnoręcznego podpisu.

 Pola dotyczące miejsca zamieszkania są polami nieobowiązkowymi. Legitymacja będzie ważna przez rok. Po upływie tego czasu zostanie automatycznie przedłużona po potwierdzeniu przez przewodniczącego przynależności do Związku członków swojej organizacji. 
Wnioski dostępne są u n/w osób oraz na stronie internetowej Naszego Związku.

Informacji szczegółowych udziela:

 Mariusz Dziedzic, nr tel. 505 398 824 - oddział Warszawa

Stanisław Kita, nr tel. 514 564 161 - oddział Kraków