16 stycznia 2015W piątek (16.01.) w Regionie Mazowsze odbyła się narada Prezydium mazowieckiej "S" z przedstawicielami Sekcji Regionalnych i największych organizacji związkowych w Regionie. Tematem spotkania była organizacja wtorkowego wiecu poparcia dla protestujących górników.
- Jesteśmy zadowoleni z dzisiejszego spotkania. Utwierdziliśmy się w przekonaniu, że jest ogromne zainteresowanie problemami górników, że sprawa Śląska nie jest ludziom z Warszawy obojętna – powiedział po spotkaniu Grzegorz Iwanicki, Sekretarz Zarządu Regionu.  - Z sali padło również wiele ciekawych pomysłów, co do ewentualnych form wsparcia górników. Nastroje są bojowe. W dniu dzisiejszym odnotowaliśmy także duże zainteresowanie mediów wtorkowym wiecem – dodaje.

11 stycznia 2015


Zbyt ogólne o problemie starzenia się społeczeństwa, zatrudnianiu młodych, zatrudnianiu cudzoziemców, czy też o kwestii powszechnego braku dostępu do kredytów. Prezydium KK NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia Krajowy Program Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2015-2017.
Według Prezydium, KPDZ zawiera zbyt optymistyczne prognozy dotyczące m.in. wzrostu rozwoju gospodarczego, poziomu zatrudnienia i wzrostu aktywizacji zawodowej.
 - Założenia dokumentu nie uwzględniają w odpowiednim stopniu problemu starzenia społeczeństwa, zatrudniania młodych, jak i zatrudniania cudzoziemców, czy też kwestii powszechnego braku dostępu do kredytów – zauważa Prezydium KK.
W opinii Prezydium KK, w projekcie bezpodstawnie podkreśla się pozytywną rolę wejścia w życie ustawy wydłużającej wiek emerytalny oraz programów wspierających zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia. Dodatkowo projekt dyskwalifikuje duża liczba zadań niemierzalnych, a także brak stabilnych źródeł finansowania zadań. Zauważono również, że nadal nie zaproponowano konkretnych rozwiązań w zakresie walki z nadużywaniem wobec pracowników umów cywilnoprawnych, ochrony pracowników tymczasowych, kontroli agencji pracy tymczasowej, jak również zbyt niskiej płacy minimalnej oraz waloryzacji progów dochodowych uprawniających do uzyskania pomocy społecznej.
Prezydium zgadza się natomiast z przyjętymi priorytetami KPDZ tj. rozwijanie innowacyjnych polityk rynku pracy, wspieranie tworzenia partnerstw na rzecz zatrudniania na poziomie lokalnym, aktywizację biernych zawodowo, a tym zakresie ukrytego bezrobocia na wsi oraz wspieranie systemu edukacji zawodowej, ustawicznej oraz uczenia się przez całe życie.
Prezydium podtrzymuje opinię wyrażoną w decyzji dotyczącej KPDZ na lata 2009-2012, że należy odejść od wieloletniej wersji KPDZ, na rzecz jego corocznie aktualizowanej wersji uwzględniającej bieżące działania rządu.
www.solidarnosc.org.pl

Po spotkaniu z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego związki zawodowe i organizacje pracodawców porozumiały się co do 80 proc. zapisów projektu ustawy powołującego nową instytucję dialogu społecznego w miejsce komisji trójstronnej. W przyszłym tygodniu w kolejnej turze rozmów będzie uczestniczyć pani premier Kopacz - oznajmiła na dzisiejszej konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim minister ds. społecznych w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka.
- Dokonacie dzisiaj państwo podsumowania niełatwego etapu pracy nad odbudową systemu dialogu społecznego. Bez dialogu da się żyć, ale żyje się nam - jako społeczeństwu - gorzej - mówił Bronisław Komorowski podczas otwartej dla mediów części spotkania. Do podobnego doszło rok temu po tym, kiedy związki zawodowe opuściły komisję trójstronną na znak protestu przeciwko ignorowaniu ich stanowiska w wielu kwestiach. - Dobrze, że związki zawodowe przygotowały projekt ustawy, bo mamy nad czym pracować. Dialog powinien być jednym z fundamentów funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Nie jest o to łatwo, ale jest to możliwe - zaznaczył prezydent.
W spotkaniu z prezydentem Bronisławem Komorowskim w Pałacu Prezydenckim poza minister Wóycicką uczestniczyli: przewodniczący "S" Piotr Duda, szef OPZZ Jan Guz, szef Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Henryka Bochniarz, prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski, prezes Business Centre Club Marek Goliszewski oraz prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik. Rząd reprezentował minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomnijmy, że 19 grudnia na konferencji prasowej w siedzibie OPZZ w Warszawie liderzy reprezentatywnych związków zawodowych i organizacji pracodawców oznajmili, że są blisko porozumienia w sprawie wspomnianego projektu ustawy. Teraz wydaje się, że rozmowy wchodzą w fazę finalną. W przyszłym tygodniu strony spotkają się z premier Ewą Kopacz. - Prezydent od ponad roku działa na rzecz przełamania impasu w dialogu społecznym, który nastąpił po zawieszeniu uczestnictwa związków zawodowych w komisji trójstronnej. Wtedy po raz pierwszy spotkał się z partnerami społecznymi. Ustalono wówczas, że podejmą oni dialog autonomiczny w celu stworzenia projektu ustawy dotyczącego nowej formuły funkcjonowania dialogu społecznego. Zarówno ze strony związków zawodowych jak i organizacji pracodawców istnieje wyraźna wola sfinalizowania prac. Dlatego już porozumiały się one co do 80 proc. zapisów projektu ustawy. Zakładają, że do końca stycznia nastąpią uzgodnienia w pozostałych kwestiach - informowała po zakończeniu spotkania minister Irena Wóycicka.
Minister pracy Kosiniak-Kamysz zaprosił w imieniu premier Kopacz liderów związków zawodowych i organizacji pracodawców w przyszłym tygodniu na spotkanie do Kancelarii Premiera. W ten sposób w prace został włączony trzeci partner dialogu społecznego, czyli rząd.
Projekt ustawy powołujący nową instytucję dialogu społecznego przewiduje większą równowagę partnerów społecznych i rządu, wzmocnienie i odpolitycznienie dialogu oraz zapewnia na ten cel odpowiednie finansowanie.
Krzysztof Świątek
www.solidarnosc.org.pl