26 maja 2012

Spotkanie Związków z Zarządem Firmy

W dniu 22.05.2012r. odbyło się krótkie spotkanie robocze, w którym uczestniczyli:p. Prezes Dariusz Załuska Dyr. Bogdan Bator Radę pracowniczą reprezentowały osoby: p. Tadeusz Lichucki i p. Anna Michalska z ramienia NSZZ Solidarność Anna Bochman-Zommerfeld


Na spotkaniu zostało podpisane porozumienie przedłużające przyznawanie 10% premii regulaminowej dla dyspozytorów i nadzoru ruchu obowiązujące do końca 2012 roku, oraz regulamin dotyczący w/w premii. Który został na ostatnim spotkaniu znowelizowany.
Oprócz tego zostały też poruszone sprawy organizacyjne m.in. umundurowanie dla Kierowców i Nadzoru Ruchu wynikające z poszczególnych kontraktów. Związek naciska na Zarząd Firmy, aby na EURO-2012 zadbał o wizerunek Firmy i umundurował swoich pracowników, którzy reprezentują Mobilis. Bo do tej pory nasi Pracownicy czują się zaniedbani przez Kierownictwo i Zarząd Firmy, który dba tylko o własne potrzeby np. nowe OPELKI dla Zarządu.
Tematem następnym była woda, wydawana dla Kierowców. Problem ten powraca, co roku w sezonie letnim jak bumerang. Jeżeli nie wskaże się problemu Kierownictwu, to dla Kierownictwa problem nie istnieje. A nam zgodnie z kodeksem pracy woda przysługuje. Zarząd jak zwykle nie wyciąga konsekwencji wobec swoich pupilków (Kierownictwa). Karze się tylko szeregowych Pracowników.
Także poruszono temat wymianę lub naprawa wykładziny na dyspozytorni w URSUSIE.
Jak zwykle Kierownictwo wie o problemie, ale z tym nic nie robi aż do momentu, gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek ( koszty protetyka - pokrywa Zarząd).
W niedługim czasie zostaną wznowione prace nad poprawkami dotyczące Regulaminów PRACY I WYNAGRADZANIA.

P.S.
Odrębne zasady dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych
Zasady zaopatrzenia w napoje pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych określają odrębne przepisy. Mówią one, że pracodawca powinien zapewnić napoje m.in. pracownikom zatrudnionym:
w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25oC,

przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC lub powyżej 25oC,

przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,

na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC.
Trzeba też pamiętać, że pracodawca zapewnia pracownikom napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników, w tym przypadku zimne, a w razie pracy wykonywanej we wspomnianych wyżej warunkach gorącego mikroklimatu - napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy (§ 4 rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów).
Dodajmy, że stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać wspomniane napoje, oraz szczegółowe zasady ich wydawania, ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a w razie ich braku - po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.
Pamiętaj również, że:
napoje powinny być wydawane pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie,

napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej,

jako pracodawca powinieneś zapewnić zachowanie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych spożywania napojów,

pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za takie napoje. 

                                  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz