31 maja 2012UWAGA !!!
"LISTY Z PUNKTACJĄ RANKINGOWĄ ZWIĄZKI ZAWODOWE 
NIE PODPISAŁY !!!! "


Podstawowym tematem spotkania było dokończenie opracowania załącznika do Regulaminu Wynagradzania „ ZAKRES WYMAGAŃ I SPOSOBÓW POWOŁYWANIA NA STANOWISKO STARSZEGO KIEROWCY AUTOBUSU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ”.

1. Kryteria podstawowe

a) Zatrudnienie w Mobilis minimum 3 lata na umowę o pracę.

2. Dodatkowe kryteria uwzględnione przy nominacji na stanowisko starszego kierowcy (przy ocenie uwzględniany jest okres ostatnich 12 miesięcy).


a) Uzyskanie pozycji w pierwszych 25% listy rankingowej kierowców w danej lokalizacji ( Warszawa, Kraków, Bydgoszcz).

b) Brak kar porządkowej wynikającej z Kodeksu pracy.

c) Uzyskanie uprawnień wewnętrznych do jazdy autobusami przegubowymi.

3. Raz do roku w miesiącu październiku Kierownik Działu Realizacji Przewozów (lub Kierownik Oddziału) przygotowuje:

a) Listę kierowców spełniających kryterium stażu pracy

b) Ocenę Starszych Kierowców pod kontem spełnienia powyższych wymagań i przedstawia propozycję:


i. Powołania na kolejny okres 1 roku


ii. Odwołania ze stanowiska Starszego Kierowcy


iii. Warunkowego powołania na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do końca roku.


c) Powyższe listy są przekazywane do zaopiniowania Radzie Pracowników i Związkom Zawodowym.


d) Na podstawie przedstawionych opinii Zarząd podejmuje decyzję o powołaniu lub odwołaniu Starszego Kierowcy.


4. Starszemu Kierowcy przysługuje dodatek w wysokości 2 zł/godz. Brutto, który wypłacony jest od stycznia do grudnia lub przez 6 miesięcy w przypadku powołania warunkowego. Odwołanie ze stanowiska Starszego Kierowcy skutkuje cofnięciem w/w dodatku.


5. Nałożenie kary porządkowej wynikającej z Kodeksu Pracy powoduje odwołanie ze stanowiska Starszego Kierowcy (od momentu uprawomocnienia się kary).


6. W zakresie w nim określonym niniejszy Załącznik zastępuje wcześniej obowiązujące regulacje. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz