23 sierpnia 2012

GRAFIKI W BYDGOSZCZYKomisja oddziałowa NSZZ Solidarność w Mobilis Sp.zo.o. Oddział Bydgoszcz, po wielu rozmowach z pracownikami tutejszego oddziału, a także na podstawie własnych obserwacji, zwraca się z prośbą do Pana kierownika Krzysztofa Wiśniewskiego o odpowiedź na nasze pytania i przedstawione propozycje dotyczące grafików służb.

1.Dlaczego grafiki są sporządzane i wydawane na ostatnią chwilę, to jest 2, 3 dni przed końcem miesiąca? Jak wiemy każdy ma rodzinę i jakieś plany na dany miesiąc, a wszyscy muszą z niepokojem czekać na grafik.

2.Dlaczego co miesiąc jest wiele błędów w planowaniu służb ewidentnie popełnianych przez planistę? Wygląda to tak jakby plany robione były w pośpiechu żeby tylko zgadzały się godziny.

3.Czy w pierwszej kolejności układane są plany dla kierowców etatowych a następnie dla tak zwanych kierowców zasilających? Patrząc na grafiki niektórych kierowców etatowych wygląda to tak jakby nimi łatane były braki w służbach np. dzień pracy, dzień wolnego, dwa dni pracy, dzień wolnego.

4. Dlaczego planista został całkowicie odizolowany od kontaktów z załogą? Dlaczego nie pełni dyżurów? Naszym zdaniem powinna być możliwość kontaktów z planistą, również osobista.

Biorąc pod uwagę zapewnienia kierownictwa naszego oddziału o chęci pomocy pracownikom w wykonywywaniu obowiązków służbowych, chcemy zaproponować rozwiązania odnośnie planowania służb. Mamy nadzieję, że któraś z tych propozycji zostanie zaakceptowana i wprowadzona w życie już od września 2012 roku.

Przede wszystkim trzeba by przyjąć zasadę, że w pierwszej kolejności układane są plany służb dla kierowców na etatach, dopiero później kierowcom zasilającym.

Proponujemy też układanie planu służb kierowców etatowych wg określonego systemu, np. 4 dni pracy, 2 dni wolnego. Pozwoli to uniknąć sytuacji, że pracownik ma 1 dzień wolnego, w ciągu, którego nie jest w stanie wypocząć. Wiadome jest, że kierowca niewypoczęty stwarza na drodze podobne zagrożenie jak kierowca po spożyciu alkoholu.

Kolejne propozycje to: 1) plan służb układany na 2-3 miesiące dla kierowców etatowych. Naszym zdaniem nie ma żadnych przeszkód, aby to wykonać. Mamy tylko trzy linie, które są niezmienne, a wszelkie zmiany wprowadzane przez zarząd dróg poprzedzone są wcześniejszą informacją; 2) Plan służb co miesiąc sporządzany do 10 dnia miesiąca dla kierowców etatowych - wywieszony do wglądu na 10 dni, w ciągu których możliwe są zamiany w porozumieniu z dyspozytorem lub planistą. Po tym okresie plan jest zdejmowany i drukowany. W ten sposób około 25 każdego miesiąca każdy otrzyma ostateczny grafik. Pozwoli to na rozwiązanie sytuacji, która ma miejsce teraz, czyli brania urlopu na żądanie, do czego pracownicy są wręcz zmuszani. Otrzymanie dnia urlopu nie na żądanie graniczy z cudem.

Wierzymy, że przy odrobinie dobrej woli ze strony kierownictwa, takie kryteria planowania można wprowadzić.

ODPOWIEDZI NIE UZYSKALIŚMY W WYZNACZONYM TERMINIE. 
WYSTOSOWANO MONIT  POWYŻSZEJ SPRAWIE.
MONIT

Zarząd NSZZ Solidarność  nalega na niezwłoczną  odpowiedź  na nasze  pismo z dnia 18 lipca br. odnośnie całokształtu produkcji i wdrażania w życie grafików pracy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz