6 grudnia 2016

Spotkanie Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność”
 
  W listopadzie b.r. odbyły się dwa spotkania Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” w Mobilis Sp. z o.o.. Głównym tematem posiedzenia była trudna sytuacja w naszej firmie, spowodowana brakiem wzrostu wynagrodzeń, a co się z tym wiąże, brakiem kierowców.
Część doświadczonych pracowników nie widząc perspektyw odchodzi do konkurencji, a z potencjalnymi kierowcami jest bardzo duży problem ponieważ zniechęca ich wynagrodzenie proponowane przez naszą Spółkę.
Ponadto przedstawiono stronie społecznej treść propozycji regulaminów (Regulaminu Pracy oraz Regulaminu Wynagradzania). Jednakże zapisy zawarte w w/w propozycji są nie do zaakceptowania, dlatego też Organizacja Zakładowa nie wyraziła zgody na treść przedstawionych przez Pracodawcę Regulaminów.

W związku z powyższym Komisja Zakładowa podjęła decyzję, o przystąpieniu do rozmów z Pracodawcą, które będą miały na celu poprawę tej trudnej sytuacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz