2 stycznia 2017

Do Pracowników Spółki Mobilis


  W związku z przekazaniem treści propozycji regulaminów: Regulaminu Pracy dla Pracowników Mobilis Sp. z o.o. oraz Regulaminu Wynagradzania Pracowników Mobilis         Sp. z o.o. , Organizacja Zakładowa  NSZZ ,,Solidarność" w Mobilis Sp. z o.o. oraz Rada Pracowników  nie wyraziły  zgody na treść przedstawionych przez Pracodawcę Regulaminów.
W związku z powyższym Pracodawca zaprosił do rozmów Organizację Zakładową i Radę Pracowników w dniu 19 grudnia 2016 r., jednak ,, Solidarność” i Rada do rozmów nie przystąpiły. Powodem takiej decyzji strony społecznej były ogłoszone publicznie w dniu 15 grudnia 2016r. pisma kierowników działu przewozów Marcina Bula i Pawła Parucha, w którym twierdzili, że od 1 stycznia 2017 r. będą obowiązywały nowe zasady wynagradzania dla osób pracujących na stanowiskach kierowców autobusów. W związku z powyższym zaprasza pracowników na podpisywanie porozumień zmieniających od dnia 28 grudnia 2016 r.
Wystawienie powyższych ogłoszeń na cztery dni przed rozpoczęciem negocjacji Regulaminu Wynagradzania i Regulaminu Pracy uważaliśmy za co najmniej niestosowne oraz podważające nasze kompetencje do prowadzenia rokowań w/w aktów prawa wewnątrzzakładowego. W związku z powyższym stanowczo odmówiliśmy przyjścia na spotkanie wyznaczone w dniu 19 grudnia 2016 r. Domagaliśmy się także m.in. zaprzestania podważania naszego autorytetu oraz poszanowania nas jako partnera przy prowadzeniu negocjacji Regulaminu Wynagradzania i Regulaminu pracy.
Pracodawca w odpowiedzi na reakcję strony społecznej zaprosił do rozmów Organizację Zakładową NSZZ ,,Solidarność” i Radę Pracowników w dniu 20 grudnia 2016r.. Dla dobra pracowników i firmy przystąpiliśmy do prowadzenia negocjacji nad Regulaminem Pracy i Regulaminem wynagradzania oraz domagaliśmy się wyjaśnienia sprawy ogłoszeń kierowników działu przewozów. Pracodawca wyjaśnił, że jest to tylko przesunięcie dodatków do stawki godzinowej.
Następnie przystąpiliśmy do rozmów na temat Regulaminu Pracy, w trakcie których wyraziliśmy sprzeciw co do niektórych propozycji Pracodawcy. Negocjacje zakończyły się późnym popołudniem, jednak  nie doszliśmy do porozumienia co do niektórych propozycji Pracodawcy.

Kolejne spotkanie wstępnie zostało umówione w dniu 17 stycznia 2017 r.

Z poważaniem 
Komisja Zakładowa Brak komentarzy:

Prześlij komentarz