7 października 2014


SPOTKANIE Z ZARZĄDEM W MOBILIS SP. Z O.O.

Dnia 2 października 2014r., w siedzibie Mobilis Sp. z o.o. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ ,,Solidarność”, Rady Pracowników z przedstawicielami Pracodawcy.

Ze strony Pracodawcy na spotkanie przybyli:
 V-ce Prezes Zarządu Pan Dariusz Załuska, Dyrektor ds. Przewozów Pan Bogdan Bator
NSZZ ,,Solidarność” reprezentowali członkowie Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej:
Anna Bochman- Zommerfeld- Przewodnicząca Komisji Zakładowej
Stanisław Kita – Wiceprzewodniczący K.Z.
Mariusz Dziedzic – Sekretarz – skarbnik K.Z.
Krzysztof Bednarczyk- Członek K.Z.
Robert Rajca –Członek Komisji Rewizyjnej
Radę Pracowników reprezentowali:
Tadeusz Lichucki, Anna Michalska, Arkadiusz Kwieciński, Arkadiusz Potańczyk (Kraków)

   Zasadniczym tematem spotkania była sytuacja ekonomiczno-finansowa naszej Spółki, dlatego też, na początku zebrania V-ce Prezes przedstawił kondycja finansowa w Mobilis, podsumował zakończone kontrakty 
w Bydgoszczy i Krakowie oraz nakreślił plan współpracy Pracodawcy ze stroną Związku Zawodowego oraz Rady Pracowników.
Strona Związkowa i Rady Pracowników przedstawiła pracodawcy wspólne stanowisko odnośnie ewentualnego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników.
,,Solidarność” wraz Radą Pracowników przedstawiły swoje propozycje, które będą rozpatrywane podczas najbliższego spotkania Zarządu naszej Spółki.
W kilku kwestiach udało się wypracować wspólne stanowisko ze stroną Zarządu, natomiast jest jeszcze wiele tematów, które wymagają doprecyzowania np.: zmian
w Regulaminie przyznawania dodatku Starszego i Junior Kierowcy. Jest także wiele innych zagadnień nad którymi musimy wspólnie popracować, dlatego też następne spotkanie odbędzie się już 23 października b.r.
NSZZ "Solidarność" ma nadzieję, że następne spotkania z Pracodawcą będą konstruktywne i spełnią oczekiwania zarówno Pracodawcy jak i Pracowników.

ZARZĄD KOMISJI ZAKŁADOWEJ
NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ” W MOBILIS SP. Z O.O.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz