24 września 2012

ŚWIĘTO III KRÓLI - terminem rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym

W związku ze zbliżającym się terminem rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym (02.10.2012) w sprawie Święta Trzech Króli (chodzi o przepis Art. 130 par.2 (1) k. p. wykluczający możliwość obniżania wymiaru czasu pracy o 8 godzin w sytuacji, gdy święto będące dniem wolnym od pracy przypada w dniu wolnym od pracy w celu zachowania przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy popularnie zwanym wolną sobotą). Prosimy o informację nt. manipulowania przez pracodawców harmonogramu czasu pracy tzn.
takiego ustawiania rozkładów czasu pracy, aby dzień wolny w celu zachowania przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, przypadał w święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy. Takie informacje pozwolą wykazać na rozprawie przed TK, że zagrożenia złożone we wniosku okazały się zasadne. Informacje prosimy przekazywać do 26 września br

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz