20 kwietnia 2012

Wynagrodzenie za dzień wolny

Wynagrodzenie za dzień wolny

DZIEŃ WOLNY TO DZIEŃ WOLNY , 
A CO ZE ŚWIĘTAMI ????

Jest majówka 2012 - paręnaście milionów ludzi bawi się łącznie przez 9 dni wolnych , a niektórzy kierowcy mają  wolne tylko 1-go albo 3-go maja .... czy ktoś nad tym panuje jeszcze ?  Czy to już złośliwe podejście do pracowników Związków Zawodowych . Czy też bez mózgowie wynikające z braku kompetencji w planowaniu .....  no chyba ,że jest się synkiem pani pracującej  w zarządzie dróg miejskich .
 Bo jednych można lubić , a innych nie !

Za pracy w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy, a także (co do zasady) w niedzielę i święto należy oddać inny dzień wolny. Wielu pracodawców uważa, że to wystarcza, zapominając, że za każdą pracę wykonaną należy się pracownikowi wynagrodzenie.


Udzielenie dnia wolnego w zamian za dodatkową pracę w dniu, który zgodnie z harmonogramem miał być dla pracownika dniem wolnym oraz za pracę w wolną niedzielę, nie wystarczy. Za każdą wykonaną pracę należy się bowiem wynagrodzenie nawet, gdy udzielasz pracownikowi dnia wolnego.

Pamiętaj!
Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi oprócz udzielenia dnia wolnego za pracę w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy lub w wolna niedzielę jest wynagrodzeniem za pracę wykonywaną w tym właśnie dniu, a nie za udzielony dzień wolny od pracy. Za dzień wolny od pracy wynagrodzenie bowiem nie przysługuje.

Przykład:
Pracownik świadczy pracę od poniedziałku do piątku, a sobota jest dla niego dniem wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Oznacza to, że za pracę w taką sobotę, pracownikowi należy udzielić dnia wolnego od pracy w terminie z nim uzgodnionym, nie później jednak niż do końca okresu rozliczeniowego, w którym ta praca wystąpiła. Oddanie dnia wolnego nie oznacza jednak, że pracownik za pracę w taką sobotę nie otrzyma wynagrodzenia. Zgodnie, bowiem, z obowiązującą zasadą - za pracę wykonaną przysługuje wynagrodzenie. Pracownikowi przysługiwać będzie więc, nie tylko dzień wolny od pracy, ale również normalne wynagrodzenie za każdą godzinę takiej pracy.

Dzień wolny rekompensuje tylko 8 godzin!

Trzeba jednak pamiętać, iż dzień wolny za pracę w sobotę rekompensuje pracę w tym dniu w wymiarze nieprzekraczającym 8 godzin. Praca ponad ten wymiar jest zaś pracą w godzinach nadliczbowych rekompensowaną na ogólnych zasadach. Oznacza to zatem, że w sytuacji, gdy np. pracownik, w wolną sobotę wykonywał swoje obowiązki przez 10 godzin, to:

za 8 pierwszych godzin pracy otrzyma normalne wynagrodzenie oraz dzień wolny od pracy,
a za 2 ostatnie godziny pracy normalne wynagrodzenie wraz z 50% dodatkiem z tytułu pracy nadliczbowej (chyba że godziny te przypadły na porę nocną wówczas ze 100% dodatkiem do wynagrodzenia).
Zamiast dodatku za te 2 godziny pracodawca może także udzielić pracownikowi czasu wolnego w wymiarze 2 godzin (1 godzina wolnego za 1 godzinę pracy) – jeśli pracownik złoży odpowiedni wniosek. Jeśli pracownik wniosku nie złoży pracodawca może mu oddać czas wolny z własnej inicjatywy, ale wówczas w wymiarze 3 godzin (1,5 godziny wolnego za 1 godzinę pracy).

Za niedzielę: dzień wolny + wynagrodzenie

Podobnie wygląda rekompensata pracy w niedzielę, która miała być dla pracownika dniem wolnym od pracy. Oznacza to, że jeżeli np. pracownik świadczył pracę w wolną dla siebie niedzielę w wymiarze 7 godzin należeć mu się będzie dzień wolny oraz normalne wynagrodzenie (zgodnie z zasadą, że za pracę wykonaną przysługuje wynagrodzenie).

Podstawa prawna:

art. 80, art. 1511 § 1, art. 1513, art. 15111 § 1-3 kp


1 komentarz:

  1. Gratulacje dla autorów portalu i działaczy związkowych. Tak trzymać!!! Gratuluję odwagi i życzę sukcesów w walce o godność i uczciwość.

    OdpowiedzUsuń